Pemberitahuan Gangguan Keseluruhan Perkhidmatan ICT UPSI

Assalamualaikum/Selamat Sejahtera,

Adalah dimaklumkan, Pusat ICT akan melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan berjadual kepada perkakasan server dan JPPHB juga akan menjalankan pemeriksaan kelembapan Pusat Data seperti butiran berikut :

Tarikh & Masa : 8 Februari 2017  (8 malam) sehingga 9 Februari 2017 (11.59 malam)

Perkhidmatan Yang Terjejas : Rangkaian, Internet, Sistem Maklumat Bersepadu Universiti (SMBU) dan laman web

Sehubungan dengan itu, pihak Pusat ICT memohon maaf  di atas segala kesulitan yang dihadapi.
Sekian, terima kasih.

Jumlah paparan: 582