Komputer

Unit Perkhidmatan Pelanggan (UKP) adalah sebuah unit Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi. Unit ini bertanggungjawab menyediakan komputer pemerolehan, komputer riba dan peralatan ICT. Unit ini juga menguruskan untuk pembaikan, penyelenggaraan biasa, pemasangan perkakasan / perisian, menaik taraf perkakasan / perisian, pinjaman, dan bantuan teknikal bagi pengurusan majlis rasmi universiti.

1. Membaik pulih peralatan ICT

2. Urusan penyelenggaraan berkala

3. Menguruskan perolehan komputer, komputer riba dan peralatan ICT

4. Menguruskan pemasangan perkakasan / perisian ICT

5. Menaik taraf ICT perkakasan / perisian

6. Urusan pinjaman perkakasan / perisian ICT

7. Urusan pemeriksaan pelupusan

8. Memberi sokongan teknikal yang berkaitan dengan peralatan ICT

Unit Perkhidmatan Pengguna terdiri daripada 1 Pegawai Teknologi Maklumat (F44), 2 Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (F29), 2 Juruteknik Kanan Komputer (FT22) dan 10 Juruteknik Komputer (FT17). Unit Perkhidmatan Pengguna mempunyai pejabat di KSAJS dan KSAS.

 
 1. Windows 8
 2. Windows 7
 3. Windows XP
 4. Microsoft Office 2013
 5. Microsoft Office 2011 untuk Mac
 6. Microsoft Office 2010
 7. Microsoft Office 2008 untuk Mac
 8. SPSS v21 atau terkini
 9. Antivirus E-Scan
 1. Notebook
 2. Pencetak
 3. Komputer meja
 4. Thinclient
Jumlah paparan: 996