UMPC

UMPC merupakan kad Universiti Pelbagai guna/University Multi Purpose Card (UMPC) untuk kegunaan staf dan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) sebagai kad pengenalan diri ketika berada di dalam kawasan Universiti.

Diuruskan secara berpusat oleh Pusat ICT semenjak tahun 2010. Menerusi pelaksanaan pemusatan ini, projek berkaitan UMPC diurus secara teratur dan terancang.

University Multi Purpose Card

Adalah dimaklumkan bahawa, semua urusan berkaitan pembayaran denda kehilangan atau penggantian Kad Universiti Pelbagai Guna (UMPC) Staf dan Pelajar hendaklah dibuat di Pusat ICT, Kampus Sultan Abdul Jalil, UPSI (Aras 2, Bangunan E-Learning).

Jumlah paparan: 808