MyHRA - Sistem Sumber Manusia

MYHRA menguruskan proses kerja kakitangan dan maklumat bermula dari permohonan untuk jawatan kosong sehingga perkhidmatan penamatan. Sistem ini mengautomasikan proses pengurusan sumber manusia dan memberikan maklumat yang komprehensif dan 
bersepadu.? Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan pelbagai lapisan tugas pentadbiran yang direka untuk meningkatkan kecekapan pentadbiran dan pengurusan. Sistem ini direka untuk menjadi fleksibel dan upgradable mematuhi syarat-syarat dari semua peringkat pengguna yang berbeza.

 

• Pengambilan
• Profil Kakitangan
• Pembayaran Gaji
• Kakitangan
• Pengurusan Cuti
• Penilaian
• Latihan
• Perubatan
• Disiplin
• Perjalanan Pengurusan
• Pengurusan Sumber
• Pengurusan Mesyuarat
• Aduan Pengurusan
• Mentor
• Pengurusan Zakat

 

 

Jumlah paparan: 719