MySis - Sistem Maklumat Pelajar

Sistem Maklumat Pelajar (mysis) terdiri daripada tiga (3) modul utama iaitu Modul Akademik untuk pelajar ijazah pertama / diploma, Modul Akademik untuk pelajar pasca siswazah dan Hal Ehwal Pelajar Modul. Fungsi sistem ini adalah untuk rekod dan menguruskan maklumat pelajar bermula daripada proses kemasukan sehingga hari tamat pengajian. Semua rekod itu akan diarkibkan kepada Sistem Alumni. Sistem ini memudahkan pengurusan pelajar dan proses pentadbiran dengan menyediakan maklumat yang komprehensif yang boleh dikongsi di kalangan pihak yang berkepentingan. Mengundi Online, pengurusan asrama, pelajar kelab dan pengurusan klinik dan banyak lagi yang selain modul yang disediakan dalam Hal Ehwal Pelajar Modul. Mysis juga menyediakan kemudahan pendaftaran dalam talian seperti pendaftaran kursus, jadual waktu, jadual peperiksaan dan membawa serta permohonan praktikum.


• Kemasukan dan Profil
• Pendaftaran Kursus
• Kehadiran
• Perancang Pembelajaran
•  Perancang Pengajaran
• Penasihat Akademik
• Jadual Waktu
• Jadual Peperiksaan
• Penilaian & Keputusan Peperiksaan
• Praktikum & Latihan Industri
• Pengecualian Kredit
• Pemindahan Kredit
• Pilihan Senat
• Struktur Program
• Pengurusan Siswazah
• Pengurusan Jubah
• Maklumat  Eksekutif
• Penukaran Program / ​​Minor / Mod 
• Pengurusan Hasil Pembelajaran
• Pengurusan Kemahiran Insaniah
• Pengurusan Penyelidikan (Tesis)

• Pengurusan Asrama
• Disiplin  
• Pelajar Kelab / Aktiviti
• Kaunseling
• Pilihan Raya MPP
• Kumpulan Wang Amanah
• Pengurusan Klinik
• Pengurusan Konvokesyen
• Pengurusan Bas
• Alumni

Jumlah paparan: 1106