Wifi

 

1.1    Kemudahan wayarles yang pertama di UPSI telah diperkenalkan
        pada bulan Jun 2002 iaitu di Kampus Sultan Abdul Jalil Shah (KSAJS).

 

1.2    Infrastruktur wayarles pada ketika itu menggunakan piawaian IEEE 802.11b
        dan komputer yang dilengkapi dengan penyesuai wayarles USB atau PCMCIA
        disambung ke Access Point (AP) over the air pada kadar kelajuan sehingga 11 Mbps.

  1.3    Rangkaian wayarles juga dikenali sebagai WiFi (Wireless Fidelity) memberi kebebasan
        kepada pensyarah dan pelajar untuk menikmati kemudahan Internet pada bila-bila masa
        dan di mana jua lokasi-lokasi hot spot dalam kampus.
 
1.4    Kemudahan WiFi kini boleh didapati di semua pejabat am Pusat-pusat Tanggungjawab (PTj)
        dan Fakulti, bilik-bilik mesyuarat, dewan-dewan kuliah, perpustakaan, dewan besar,
        auditorium, dewan konvensyen, pusat pelajar, masjid, kafetaria, kolej-kolej kediaman dan
        kawasan tumpuan awam (hot spot) dalam kampus (KSAJS & KSAS).
 
1.5    Bermula bulan September 2015, kemudahan WiFi untuk pelajar di kolej-kolej kediaman
        adalah diuruskan oleh pihak syarikat Neutral Transmission Malaysia Sdn Bhd (MyNeuTrans).

 

KEMUDAHAN WIFI DI KOLEJ KEDIAMAN UPSI       

No

Lokasi Dalam Kampus

Blok

Unit/blok

Hotspot

Bilangan

Access Point

1.

Kolej Ungku Omar

9

49 (4x10+9)

3

275

2.

Kolej Harun Aminurrashid

9

49 (4x10+9)

4

275

3.

Kolej Aminuddin Baki

5

52 (4x12+4)

2

97

4.

Kolej Za`ba

5

52 (4x12+4)

2

97

5.

Hotspot KSAS

5

 

5

8

6.

Hotspot KSAJS

5

 

4

12

 

TOTAL

38

 

20

765

 

 

RAJAH SKEMATIK RANGKAIAN WIFI DI KOLEJ KEDIAMAN UPSI


 

Hits: 792